Bitkisel Üretim

Bitkisel Ürün İstatistikleri

Tarım İstatistikleri hakkında bilgi için sizleri  yeni adresimize bekiyoruz … Ürünlere tıklayarak adresimize ulaşabiliriniz….

 

Tarımsal İstatistik

İnsanın yaşamını devam ettirebilmesi için hayati önem taşıyan tarımsal faaliyetlerin hacmi, göreli büyüklüğü ve yıllar itibarıyla gösterdiği gelişmenin takip edilebilmesi ve ulusal politikaların oluşturulmasına yardımcı olur. Tarımsal faliyetler hakkında yayınlanan istatistikler incelenerek; Tarım arazileri, Tarım ürünleri, Tarım Zararlıları, Bitkisel Ürünler, Bitki hastalıkları, Hayvancılık, Meyve Üretimi, Sebze Üretimi, Yetiştiricilik ve Bitkisel Üretim İstatistikleri hakkında İnfografikler hazırlanmaktadır.

İnfografikler

Bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görsel olarak sergileyen grafiklerdir. Bu grafikler çok karışık konuları işaretler, haritalar ve teknik yazarlık ile çok kolay ve açıklayıcı bir şekilde sergiler.