Hastalık ve Zararlılar

Tarım Hastalık ve Zararlıları

Tarım Hastalık ve Zararlıları hakkında bilgi için sizleri  yeni adresimize bekiyoruz … Başlıklara tıklayarak adresimize ulaşabiliriniz….

 

HUBUBAT HASTALIK VE ZARARLILARI
 • BUĞDAY SÜRME HASTALIĞI (Tilletia foetida “Wallr.”Liro; Tilletia caries”DC.” Tul.)
 • BUĞDAY PAS HASTALIKLARI
 • BUĞDAY RASTIĞI(Ustilago nuda var. tritici Schaffn.)
 • TAHIL KÜLLEMESİ (Erysiphe graminis)
 • BUĞDAYDA SEPTORYA YAPRAK LEKESİ (Septoria tritici Rob. in Desm.)
 • BUĞDAY VE ARPADA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ
 • ARPA YAPRAK YANIKLIĞI (Rhynchosporium secalis [(Oudem) J.J. Davis)
 • SÜNE
 • KIMIL (Aelia spp., )
 • EKİN KAMBUR BÖCEĞİ (Zabrus spp.)
 • EKİN BAMBULU (Anisoplia spp.)
 • HUBUBAT HORTUMLU BÖCEĞİ (Pachytychius hordei.)

 

YEMEKLİK BAKLAGİL HASTALIK VE ZARARLILARI
 • KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞI( Phytophthora capsici)
 • FASULYE ADİ YAPRAK YANIKLIĞI ( Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli)
 • FASULYE ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Colletotrichum lindemuthianum)
 • FASULYE HALE YANIKLIĞI (Pseudomonas savastanoi pv. Phaseolicola)
 • FASULYE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI
 • FASULYE PASI HASTALIĞI (Uromyces appendiculatus)
 • MERCİMEK KÖK BOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Ascochyta pinodella)
 • MERCİMEK MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Peronospora lentis)
 • MERCİMEK SOLGUNLUK HASTALIĞI
 • NOHUT ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Ascochyta rabiei)
 • NOHUTTA PAS HASTALIĞI Uromyces ciceris-arietini (Grogn.)Jacz&Bey
 • FASULYE ADİ MOZAİK VİRÜSÜ Bean common mosaic necrosis potyvirus (BCMNV)
 • MERCİMEKTE APİON (Apion arrogan)
 • BAKLAGİL TOHUM BÖCEKLERİ
 • MANTOLU BÖCEK (Amicta oberthuri)
 • TOPRAK PİRELERİ (Phyllotreta spp., Epithrix hirtipennis)
 • MERCİMEKLERDE TEBEŞİRLEŞME ETMENLERİ
 • KAPSÜL KURTLARI (Etiella zinckenella)(Lampides boeticu)
 • KIRMIZIÖRÜMCEKLER
 • YAPRAK GALERİ SİNEKLERİ
 • NOHUT YAPRAKSİNEĞİ (Liriomyza cicerina)
 • MERCİMEK HORTUMLU BÖCEĞİ (Sitona crinitus)
MISIR HASTALIK VE ZARARLILARI
 • MISIR RASTIĞI (Ustilago maydis)
 • MISIR YAPRAK YANIKLIĞI
 • MISIRDA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ
 • MISIR KOÇANKURDU (Sesamia nonagrioides Lef., S. cretica Led.)
 • MISIRKURDU (Ostrinia nubilalis Hbn.)
 • MISIR MAYMUNCUĞU (Tanymecus dilaticollis Gyll.)
 • MISIR YAPRAKKURTLARI
 • MISIRDA BOZKURT Agrotis ipsilon (Hufn.), A. segetum (D.-S.)
 • MISIRDA ÇİZGİLİ YAPRAKKURDU Spodoptera (= Laphygma, Caradrina) exigua (Hübn.)
 • MISIRDA DANABURNU (Gryllotalpa gryllotalpa (L.))
 • MISIRDA KIRMIZIÖRÜMCEKLER
 • MISIRDA PAMUK YAPRAKKURDU Spodoptera littoralis (Boisd.)
 • MISIRDA TEL KURTLARI
 • MISIRDA YEŞİLKURT (Helicoverpa armigera Hbn.)
 • MISIRDA YAPRAKPİRELERİ (Hemiptera: Cicadellidae)
 • KONUKÇULARI
 • MISIR TARLALARINDA YABANCI OTLAR

 

PATATES HASTALIK VE ZARARLILARI
 • BAKTERİYEL SOLGUNLUK VE PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Ralstonia solanacearum)
 • PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus)
 • PATATESTE BAKTERİYEL YUMUŞAK ÇÜRÜKLÜK KARABACAK HASTALIĞI (Erwinia carotovora subsp. carotovora) (E. carotovora subsp. atroseptica) (E. chrysanthemi)
 • SOLANACEAE FAMİLYASI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE STOLBUR HASTALIĞI
 • PATATESTE ADİ UYUZ HASTALIĞI (Streptomyces scabies)
 • DOMATES, PATLICAN VE PATATESTE ERKEN YANIKLIK HASTALIĞI (Alternaria solani)
 • PATATES SİĞİL HASTALIĞI (Synchytrium endobioticum)
 • SİYAH SİĞİL (=KÖKBOĞAZI NEKROZU) HASTALIĞI (Rhizoctonia solani)
 • PATATES MİLDİYÖSÜ (GEÇ YANIKLIK) HASTALIĞI (Phytophthora infestans)
 • PATATES KURU ÇÜRÜKLÜK HASTALIĞI (Fusarium spp.)
 • PATATES BÖCEĞİ (Leptinotarsa decemlineata)
 • PATATES GÜVESİ (Phthorimaea operculella)
 • MANAS (KADI LOKMASI) Polyphylla turkmenoglui Petr., P.fullo L.
 • PATATES ÇIZGI VIRÜSÜ (PATATES Y VIRÜSÜ) (Potato Y potyvirus, PVY)
 • PATATES YAPRAK KIVRILMA VIRÜSÜ (Potato leafroll luteovirus, PLRV)
 • PATATES X VIRÜSÜ (Potato X potexvirus, PVX)
 • PATATES A VIRÜSÜ (Potato A potyvrus, PVA)
 • PATATES İĞ YUMRU VİROİDİ (Potato spindle tuber pospiviroid (PSTVd)
 • PATATES KİST NEMATODLARI (PATATES ALTIN NEMATODU
 • KÖK-UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.)
 • PATATES ÇÜRÜKLÜK NEMATODU (Ditylenchus destructor Thorne)
 • SOĞAN SAK NEMATODU [Ditylenchus dipsaci (Kühn)]

 

PİRİNÇ HASTALIK VE ZARARLILARI
 • ÇELTİK YANIKLIK HASTALIĞI (Pyricularia oryzae )
 • ÇELTİK BEYAZ UÇ NEMATODU (Aphelenchoides besseyi Christie)
 • TEPEGÖZ (Triops spp.)
 • ÇELTİK TARLALARINDA SORUN OLAN YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ

 

 

SEBZELER

 

 • SEBZELERDE HASTALIK VE ZARARLILAR
 • BEZELYEDE MİLDİYÖ HASTALIĞI (Peronospora viciae)
 • BEZELYEDE ANTRAKNOZ HASTALIĞI (Mycosphaerella pinodes )
 • SEBZELERDE TÜTÜN MOZAİK VİRÜSÜ (Tobacco mosaic tobamovirus (TMV))
 • SEBZELERDE YAPRAK PİRELERİ Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens (Paoli)
 • SEBZELERDE DANABURNU (Gryllotalpa gryllotalpa)
 • SEBZELERDE PAMUK YAPRAKKURDU (Spodoptera littoralis)
 • SEBZELERDE SARI ÇAY AKARI (Polyphagotarsonemus latu)
 • SEBZELERDE YEŞİLKURT
 • SEBZELERDE YAPRAKBİTLERİ
 • SEBZELERDE TELKURDU (Agriotes spp.)
 • SEBZELERDE BOZKURT (Agrotis spp.)
 • SEBZELERDE YAPRAKPİRELERİ Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens (Paoli)

 

DOMATES HASTALIK VE ZARARLILARI

 • DOMATESTE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea)
 • DOMATESTE BAKTERİYEL KANSER VE SOLGUNLUK HASTALIĞI (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)
 • DOMATES ÖZ (GÖVDE) NEKROZU
 • DOMATESTE BAKTERİYEL BENEK HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pv. tomato)
 • DOMATES MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Phytophthora infestans)
 • DOMATES YAPRAK KÜFÜ HASTALIĞI (Cladosporium fulvum)
 • DOMATESTE ERKEN YANIKLIK HASTALIĞI (Alternaria solani)
 • DOMATESDE BAKTERİYEL LEKE HASTALIĞI (Xanthomonas vesicatoria)
 • DOMATES GÜVESİ ( Tuta absoluta )
 • DOMATES PAS AKARI (Aculops lycopersici
 • DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ (Tomato Spotted Wılt Tospovirus)
 • DOMATES MOZAYİK VİRÜSÜ (Tomato Mosaic Tobamovırus)

 

KURU SOĞAN HASTALIK VE ZARARLILARI
 • SOĞAN VE SARIMSAKTA BEYAZ ÇÜRÜKLÜK HASTALIĞI (Sclerotium cepivorum)
 • SOĞAN MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Peronospora destructor Berc.)
 • SOĞAN SÜRMESİ HASTALIĞI (Urocystis cepula First.)
 • SOĞAN, SARIMSAK PAS HASTALIĞI Puccinia porri G.Wint.(syn.P.allii F.Rudolphi)
 • SOĞAN PSİLLİDİ (Bactericera tremblayi)
 • SOĞAN SİNEĞİ (Delia antiqua)
 • SOĞAN SAK NEMATODU [Ditylenchus dipsaci (Kühn)]

 

Patlıcan Hastalıkları ve Zararlıları
 • PATLICAN ERKEN YANIKLIK HASTALIĞI (Alternaria solani)
 • PATLICANGİLLERDE KÜLLEME HASTALIĞI (Leveillula taurica)

 

Pırasa Hastalıkları ve Zararlıları
 • PIRASA GÜVESİ (Acrolepiopsis assectella)

 

BİBER HASTALIK VE ZARARLILARI
 • BİBER KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞI ( Phytophthora capsici)
 • BİBER GALSİNEĞİ (Asphondylia capsici)
 • BİBER MOZAYİK VİRÜS HASTALIĞI (Cucumber mosaic vırus)

 

Havuç HASTALIK VE ZARARLILARI
 • HAVUÇTA KÜLLEME HASTALIĞI (Erysiphe heraclei) (Leveillula taurica)
 • HAVUÇ SİNEĞİ (Psila rosae)
 • HAVUÇ TARLALARINDA SORUN OLAN YABANCI OTLARA KARŞI KULLANILAN HERBİSİTLER

 

Hıyar Hastalıkları ve Zararlıları
 • HIYAR YAPRAK LEKESİ (Ulocladium cucurbitae)
 • HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ (Pseudomonas syringae pv.lachrymans)
 • HIYAR MOZAİK VİRÜSÜ (Cucumber mosaic cucumovirus- CMV)

 

ISPANAK HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
 • ISPANAK MİLDİYÖSÜ (Peronospora farinose f.sp.spinaciae )
 • ISPANAK YAPRAK LEKESİ (Cladosporium variabile )

 

KABAK HASTALIK VE ZARARLILARI
 • KABAKGİLLERDE KÜLLEME HASTALIĞI (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)
 • KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ HASTALIĞI (Pseudoperonospora cubensis)
 • KABAKGİLLERDE ANTRAKNOZ (Colletotrichum orbiculare)
 • KABAKGİLLERDE SOLGUNLUK VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.)
 • KABAK MOZAİK VİRÜSÜ (Squash mosaic comovirus-SqMV)
 • KABAK SARI MOZAİK VİRÜSÜ (Zucchini yellow mosaic potyvirus-ZYMV)
LAHANA HASTALIK VE ZARARLILARI
 • ALTERNARİA YAPRAK LEKESİ (Alternaria brassicae, A. brassicicola, A. raphani)
 • LAHANA KÖK-UR HASTALIĞI (Plasmodiophora brassicae)
 • LAHANA MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Prenospora brassicae)
 • LAHANA SİYAH DAMAR ÇÜRÜKLÜĞÜ (Xanthomonas campestris pv. campestris)
 • LAHANA GÖBEKKURDU (Hellula undalis)
 • LAHANA GALBÖCEĞİ (Ceutorrhynchus pleurostigma)
 • LAHANA KELEBEKLERİ [Pieris brassicae, Artogeia (=Pieris) rapae, Artogeia (=Pieris) napi]
 • LAHANA KOKULU BÖCEĞİ (Eurydema ornatum)
 • LAHANA SİNEĞİ (Delia brassicae)
 • LAHANA YAPRAKGÜVESİ Plutella xylostella (=P. maculipennis)
 • LAHANA GÜVESİ Mamestra brassicae L. (Lepidoptera: Noctuidae)

 

Marul Hastalıkları ve zararlıları
 • MARUL MİLDİYÖSÜ (Bremia lactucae)

 

 

MEYVELER
Meyve Hastalıkları ve Zararlıları
 • ROSELLİNİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Rosellinia necatrix)
 • ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Armillaria mellea)
 • ARMUT KARA LEKESİ HASTALIĞI (Venturia pirina)
 • ARMUTTA GERİYE DOĞRU ÖLÜM
 • ALTERNARYA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ
 • MEYVE MONİLYASI (MUMYA) (Monilinia fructigena)
 • AYVA AĞAÇLARINDA MUMYA (MONİLYA) HASTALIĞI (Sclerotinia linhartiana)
 • ARMUTTA KAHVERENGİ LEKE (Diplocarpon mespili)
 • AYVADA KAHVERENGİ LEKE HASTALIĞI (Diplocarpon mespili )
 • ELMA KLOROTİK YAPRAK LEKE VİRÜSÜ (Apple Chlorotic Leafspot Trichovirus (ACLSV)
 • ARMUTLARDA MEMELİ PAS HASTALIĞI (Gymnosporangium fuscum)
 • ELMA KÜLLEMESİ HASTALIĞI (Podosphaera leucotricha)
 • KÖK KANSERİ HASTALIĞI (Agrobacterium tumefaciens)
 • YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA ATEŞ YANIKLIĞI (Erwinia amylovora)
 • AYVADA ELMA İÇKURDU (Cydia pomonella)
 • KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (Akarlar)
 • BAKLA ZINNI (Epicometis (=Tropinota) hirta)
 • KAHVERENGİ KOŞNİL (Parthenolecanium corni)
 • İKİ KABARCIKLI KOŞNİL (Palaeolecanium bituberculatum)
 • MEYVE AĞACI VE FİDANLARDA TOPRAKALTI ZARARLILARI (Polyphylla spp., Melolontha spp., Anoxia spp.)
 • MEYVE TESTERELİ ARILARI (Hoplocampa spp.)
 • SAN JOSE KABUKLUBİTİ (Quadraspidiotus perniciosus)
 • YAPRAK BİTLERİ
 • YAPRAK BÜKENLER
 • DOĞU MEYVEGÜVESİ (Cydia molesta)
 • YAPRAK GALERİGÜVELERİ
 • AĞAÇ KIZILKURDU (Cossus cossus)
 • AĞAÇ SARIKURDU (Zeuzera pyrina)
 • ALTIN KELEBEK (Euproctis chrysorrhoea)
 • AMERİKAN BEYAZKELEBEĞİ (Hyphantria cunea)
 • ARMUT KAPLANI (Stephanitis pyri)
 • ARMUT KIRMIZIKABUKLU BİTİ (Epidiaspis leperii)
 • ARMUT PSİLLİDİ (Cacopsylla pyri)
 • ARMUT YAPRAK UYUZU (Eriophyes pyri)
 • YAZICI BÖCEKLER
 • VİRGÜLKABUKLUBİTİ (Lepidosaphes ulmi)
 • YÜZÜKKELEBEĞİ (Malacosoma neustria)
 • TOMURCUK TIRTILLARI
 • DEMİR NOKSANLIĞI
 • ARMUT AĞAÇLARINDA ÇİNKO NOKSANLIĞI
 • YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE HASAT SONRASI DEPO YANIKLIĞI

 

Turunçgil HASTALIK VE ZARARLILARI
 • TURUNÇGİLLERDE UÇKURUTAN (Phoma tracheiphila)
 • TURUNÇGİLDE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea Pers. ex Fr.)
 • TURUNÇGİL MEYVELERİNDE KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜK VE GÖVDE ZAMKLANMA HASTALIĞI (Phytophthora citrophthora)
 • TURUNÇGİL DAL YANIKLIĞI (Pseudomonas syringae pv. Syringae)
 • TURUNÇGİL DEPO ÇÜRÜKLERİ
 • TURUNÇGİLDE KAHVERENGİ LEKE (Alternaria alternata f. sp. citri)
 • LİMON TIKANIKLIK HASTALIĞI (Lemon sieve-tube necrosis)
 • SATSUMA CÜCELEŞME VİRUS HASTALIĞI Satsuma dwarf nepovırus(SDV)
 • TURUNÇGİL PALAMUTLAŞMA HASTALIĞI (Citrus stubborn disease ) (CSD)
 • TURUNÇGİLLERDE CÜCELEŞME VİROİD HASTALIĞI (Citrus exocortis pospiviroid)
 • TURUNÇGİLLERDE TRİSTEZA VİRÜSÜ ( Citrus tristeza closterovirus (CTV) )
 • TURUNÇGİLLERDE GÖZENEK VİROİDİ HASTALIĞI (Citrus cachexia viroid)
 • TURUNÇGİLLERDE KAVLAMA HASTALIĞI (Citrus psorosis-associated ophiovirus)
 • TURUNÇGİLLERDE TAŞLAŞMA HASTALIĞI (Citrus Impietratura)
 • TURUNÇGİL YAPRAK KIRIŞIKLIK VİRÜSÜ (Citrus crinkly leaf ilarvirus)
 • TURUNÇGİLLERDE DEMİR NOKSANLIĞI (Kloroz)
 • TURUNÇGİL BEYAZSİNEĞİ (Dialeurodes citri )
 • TURUNÇGİL UNLUBİTİ (Planococcus citri)
 • TURUNÇGİL SARI KABUKLU BİTİ (A.citrina) / TURUNÇGİL KIRMIZI KABUKLUBİTİ (A.aurantii)
 • TURUNÇGİL KIRMIZIÖRÜMCEĞİ (Panonychus citri)
 • KANLI BALSIRA (Ceroplastes rusci)
 • TURUNÇGİL PASBÖCÜSÜ (UYUZ) (Phyllocoptruta oleivora)
 • TURUNÇGİL TOMURCUKAKARI (Aceria sheldoni )
 • HARNUP GÜVESİ (Ectomyelois ceratoniae )
 • LİMON ÇİÇEKGÜVESİ (Prays citri )
 • TURUNÇGİL YAPRAK GALERİGÜVESİ (Phyllocnistis citrella)
 • AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ (Ceratitis capitata)
 • TURUNÇGİLLERDE YAPRAKBİTLERİ
 • TORBALI KOŞNİL [Icerya purchasi Mask.(Hom.:Margarodidae)]
 • GRİ YUMUŞAK KOŞNİL (Comlus pseudomagnoliarum )
 • YILDIZ KOŞNİLİ (Ceroplastes flpridensis )
 • TURUNÇGİL VİRGÜL KABUKLUBİTİ (Lepidosaphes beckii)
 • TURUNÇGİLLERDE YAPRAKPİRELERİ (Empoasca spp.)
 • TURUNÇGİL PAMUKLU BEYAZSİNEĞİ (Aleurothrixus floccosus)

 

Antep Fıstığı HASTALIK VE ZARARLILARI
 • ANTEPFISTIĞI PİSİLLİDİ (Agonoscena spp.) (Hom:Psyllidae)
 • ANTEPFISTIĞI DAL GÜVESİ
 • ANTEPFISTIĞI GÖZ KURDU
 • ANTEPFISTIĞI MEYVE İÇ GÜVESİ (Schneidereria (=Recurvaria) pistaciicola Danil.) (Lep.:Gelechııdae)
 • ANTEPFISTIĞI KARAGÖZ KURDU
 • ANTEPFISTIĞI MEYVE İÇ KURDU (Megastigmus pistaciae Walk.) ( Hymn: Torymidae)

 

Badem Hastalıklar ve Zararlılar
 • BADEM DAL KANSERİ (Pseudomonas amygdali)
 • BADEM İÇKURDU (Eurytoma amygdali)
 • YAZICI BÖCEKLER

 

Ceviz HASTALIK VE ZARARLILARI
 • CEVİZ ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Gnomonia leptostyla)
 • CEVİZ BAKTERİYEL YANIKLIĞI (Xanthomonas arboricola)

 

FINDIK Hastalıkları ve Zararlıları
 • FINDIK BAKTERİYEL YANIKLIK HASTALIĞI [Xanthomonas arboricola pv. corylina) (Miller et al) Vauterin et al]
 • FINDIKTA KÜLLEME HASTALIĞI [Phyllactinia guttata(Wallr.: Fr.) Lev.]
 • FINDIK DAL KANSERİ (Nectria galligena Bres.)
 • ARMILLARIA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ [Armillaria mellea (Vall.) Quel.]
 • ROSELLINIA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Rosellinia necatrix Prill )
 • FINDIK MOZAİK HASTALIĞI (Apple mosaic ilarvirus, ApMV)