Bitkisel Üretim

Bitkisel Ürün Yetiştiriciliği

Tarımsal Ürün Yetiştiriciliği hakkında bilgi için sizleri  yeni adresimize bekiyoruz … Ürünlere tıklayarak adresimize ulaşabiliriniz….

 

İnsanlar doğada hazır bulduğu yiyeceklerle yaşamını sürdürürken, toplumsal gelişimle birlikte hazır bulamadığı veya tükenen yiyecekleri üretme yoluna gitmiştir. Zaman içerisinde Tarım, sadece beslenme aracı değil Ekonomik, Sosyal, Bölgesel, Kültürel ve Ekolojik önem taşıyan vazgeçilmez toplumsal bir Araç ve Amaç olmuştur. Avrupa Birliğinde, tarımsal faaliyetle uğraşan nüfus toplam nüfusun sadece % 5,5 ‘ini oluşturmakta olsa da Avrupa için son derece önemli bir sektördür. Avrupa Birliğinin ilk ortak politikası; Ortak Tarım Politikasıdır. Tarımsal destekler AB bütçesinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Toplam AB mevzuatının % 35 ‘i tarımla ilgili düzenlemelerden oluşmaktadır.