Bitkisel Üretim

Tarımsal Alet ve Makineler

Tarımsal Alet ve Makineler  hakkında bilgi için sizleri  yeni adresimize bekiyoruz … Başlıklara tıklayarak adresimize ulaşabiliriniz….
Traktör
  • Traktörlerin en belirgin özelliği; yüksek dingillere oturtulmuş dar kesitli karosör ve ön tekere oranla büyük ve derin yivli arka tekere sahiptir. Amaç; her türlü arazi şartlarında verimli çalışmasıdır.
  • Tarımda traktör ve biçerdöverlerin kullanılmaya başlanması köklü değişiklere neden olmuştur. 1. ve 2. Dünya Savaşları nedeni ile azalan tarım işçisi açığının kapatılması ve verimin artmasını sağlamıştır.
  • Gelişen teknolojinin tarımda uygulanmaya başlaması ile uydu ve bilgisayar kontrollü ekipman sayısındaki artış, modern tarım anlayışının gelişmesi en uygun maliyetle, en yüksek verimin alınmasının sağlanmasında çok önemli bir yer tutmaktadır.
  • 32 yıl içinde Toplam Traktör sayısı 2,06 kat artarken, 2019 yılında tek akslı traktör oranı %5,88, çift akslı traktör oranı %94,12 dir.
Biçerdöver;
  • 2001 yılından sonra 51-70 beygir güçlü ve 70 + beygir güçlü traktör verileri bulunmaktadır. Bu yıla kadar en yüksek beygir gücü 50 + idi.
  • 19 yıl içinde Toplam biçerdöver sayısı %36,6 artarken, 2002 yılındaki Yaş grubuna göre dağılımda (2002 yılından itibaren veri tutuluyor) 0-5 ve 6-10 yaş grubu %28,9 iken, 2019 yılında %47,4 e yükselmiştir
  • 2002-2019 yılları arasında toplam yeni biçerdöver sayısı 2.884 adet artmış, kullanım dışı kalan biçerdöver sayısı ise 336 adet olmuştur.
  • 2002 – 2019 yılları arasında 20 + yaş üstü biçerdöver sayısındaki artış oranı %7,18 iken (4675-5011 adet), 0-5 yaş grubunda bu oran %337,7 (1213-4097 adet) olmuştur.
  • Son 10 yıl içindeki traktör ve biçerdöver artış oranlarına bakıldığında traktör sayısı %23,54, biçerdöver sayısı %24,57 artış ile benzerlik göstermektedir. 2000-2009 arasında ise traktör %13,9, biçerdöver %6,2 artış göstermiştir. Son dönem ekonomik gelişimin tarıma yansıması olarak kabul edilebilir