Bitkisel Üretim

Tarımsal İlaçlama ve Gübreleme

Tarımsal İlaçlama ve Gübreleme hakkında bilgi için sizleri  yeni adresimize bekiyoruz … Başlıklara tıklayarak adresimize ulaşabiliriniz….
2020 yılında;
 • Azotlu gübre Ortalama 9.774.691 ton,
 • Fosforlu gübre Ortalama 4.491.994 ton
 • Potaslı gübre Ortalama 229.130 ton olmuştur.

Toprakta eksikliği yapılan analizlerle tespit edilen bitki besin maddelerinin dışarıdan verilmesi ile verim artışı ve kalite hedeflenmektedir.

 • Azot;
  • Bitkilerin gelişiminde önemli yer tutmaktadır. Gerekli ihtiyaç bir defada değil bölümlere ayrılarak verilir. Bitkinin yeşil aksamındaki gelişiminde özellikle yaprak ve kök sisteminde önemli işlevleri mevcuttur.
 • Fosfor;
  • Toprakta genelde bitkilerin yararlanamayacağı formda bulunur. Özellikle yüksek ph lı, kireçli ve asitli topraklarda bitkilerin fosfordan yararlanması pek mümkün değildir.
 • Toprak analizi yapılmaz ise Potasyum eksikliğinin gözle görülmesi zaman alır. Yaprak kenarlarında sararma örnek verilebilir. Sebze, meyve, tütün ve lifli bitkilerde kalite üzerinde önemli etkiye sahiptir.
 • 2006-2020 arası Ortalama Tarımsal ilaç kullanımı 45.241ton dur. Bitki hastalık ve zararlıları ile etkin, hızlı ve doğru mücadele ürün kaybını ortalama %30 oranında azaltmaktadır.

Bitki ve bu bitkilerde zarar yapan hastalık, zararlı ve yabancı ot isimleri için önerilen ilaç miktarı, Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde, Türkiye’de en az 2 coğrafik bölgede yapılan araştırmalarla belirlenir.

İnsektisitler;

Böceklere karşı kullanılan pestisit çeşididir. 20.yüzyıldaki verim artışının en önemli nedenlerinden olduğu düşünülmektedir.

Fungusitler;

Mantar ve mantar sporlarının öldürülmesi ve kontrol altına alınmasında kullanılmaktadır. Amaçlanan verim kaybını azaltmaktır.

Herbisitler;

Yabancı otların öldürülmesi amacı ile kullanılan pestisit çeşididir. Toprağa atılan ve yaprağa atılan herbisitler olarak kullanım yerlerine göre sınıflandırılırlar.