Bitkisel Üretim

Organik Üretim İstatistikleri

Organik Ürün İstatistikleri hakkında bilgi için sizleri  yeni adresimize bekiyoruz … Başlıklara tıklayarak adresimize ulaşabiliriniz….

 

Organik ürün sayısı;

Üretim alanın ve çiftçi sayısının azalmasına rağmen yükseliş eğilimindedir. Yeni ürünlerin eklenmesi Covid sonrası üretim miktarı ve alan miktarında artışlara neden olabilir. 2002 yılına oranla 2020 yılında Organik ürün adedi %56,7 artarak 235 adet olmuştur. 2019 yılına oranla %10,3 artarken, son 5 yıl içerisinde %1,3 oranında azalmıştır. 2002-2020 Ortalama Ürün Sayısı 208 adet ve son 5 yılın Ortalama ürün sayısı ise 223 adet olarak bulunmuştur

Organik Üretim Miktarı;

2020 yılındaki üretim miktarındaki düşüş, ekili alan ve çiftçi sayısının düşüşüne paralel olarak gerçekleşmiştir. Düşüş miktarıyla 2014 seviyesine geri dönülmüştür. 2002 yılına oranla 2020 yılında üretim miktarı %426,2 artarak 1.631.943 tona yükselmiştir. 2019 yılına oranla %19,6 ve son 5 yıl içerisinde %34,0 oranında azalmıştır. 2002-2020 Ortalama üretim miktarı 1.301.756 ton ve son 5 yılın Ortalama alan miktarı ise 2.182.845 ton olarak hesaplanmıştır

Organik Üretim Alan Büyüklüğü;

Alan büyüklüğündeki azalışın nedenlerinden biri, 2019 yılına oranla çiftçi sayısı %29,5 ve üretim miktarı 19,6 oranında düşmüş olmasıdır. 2002 yılına oranla Organik ekili alan 2020 yılında %326,0 oranında artış göstermiştir. 2019 yılına göre %29,9 oranında azalmıştır. Son 5 yıl içinde Organik üretim miktarı değişimi %26,9 oranında azaldı. 2002-2020 Ortalama Organik alan miktarı 433.090 Ha dır. Son 12 senede ilk defa 2020 senesinde ortalamanın altında kalınmıştır.